Chip logo

Google Shopping: Product Category vs. Product Type

TLDR; Product Category (Danh mục sản phẩm) được Google xác định cho chiến dịch quảng cáo Google Shopping nên sẽ chỉ hiển thị ở những chiến dịch đó. Product Type (Loại sản phẩm) được seller Chip điều chỉnh ngay tại dashboard và sẽ hiển thị trên buy page như một lựa chọn phân loại cho khách hàng.

Vậy là bạn đã quyết định thử nghiệm Google Shopping cùng Chip. Trước khi đi sâu vào nội dung chương trình, trước tiên bạn cần tìm hiểu về những thuật ngữ quan trọng để có thể phát huy tối đa tác dụng của quảng cáo cho listing Dropship. Hôm nay hãy cùng xem sự khác nhau giữa Product Category (Danh mục sản phẩm) và Product Type (Loại sản phẩm) nhé.

Product Category (Danh mục sản phẩm) là gì?

Theo Google, tất cả những sản phẩm trên ads campaign Shopping đều được tự động phân vào một danh mục sản phẩm thuộc thư viện danh mục của Google. Nếu bạn muốn tự chọn danh mục, có một cách để thực hiện như sau. 

Điều đầu tiên và quan trọng nhất, tất cả danh mục sản phẩm trong Chip Dropship đều mặc định theo AliExpress khi import sản phẩm. Ví dụ về danh mục AliExpress: Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Bird Supplies > Bird Cage Accessories

Seller có thể điều chỉnh thông tin này cả trên dashboard (Dropship > Select product > Edit Product Category) và trong Google Shopping ở mục Google product category [google_product_category]. Lưu ý rằng cách làm này chỉ có thể áp dụng trong một số trường hợp cụ thể, và bạn chỉ có thể phân loại sản phẩm vào danh mục khác có sẵn trên Google.

Google sẽ chỉ cho phép thay đổi danh mục sản phẩm trong những trường hợp sau:

  1. Tính toán theo các loại thuế của US. Sản phẩm bán tại US có thể được thay đổi danh mục để đảm bảo mức thuế US được áp dụng chính xác.
  2. Thực hiện các yêu cầu attribute (thuộc tính) của từng danh mục cụ thể. Một số danh mục sản phẩm cần thêm những trường thông tin bắt buộc, ví dụ như Apparel & Accessories và Mobile Phones. Trong trường hợp sản phẩm của bạn được phân vào một trong những danh mục này một cách không chính xác, bạn có thể sử dụng tính năng điều chỉnh để loại bỏ những yêu cầu này.  
  3. Nhắm mục tiêu các chiến dịch Google Ads. Nếu bất kì ad campaign nào của bạn được xác định theo danh mục sản phẩm của Google, bạn có thể sử dụng tính năng này để phân loại lại sản phẩm.
  4. Đồ uống có cồn. Nếu các sản phẩm đồ uống có cồn bị phân loại sai, bạn phải chỉnh sửa để những sản phẩm này được phân loại đúng để đảm bảo tuân thủ chính sách.

Dù bạn chọn phân loại tự động của Google hay tự chọn danh mục của riêng mình, việc tối ưu listing Dropship với tiêu đề, mô tả, giá cả và thương hiệu chất lượng cao có liên quan vẫn là điều cần làm nhất với mọi listing. Tìm hiểu thêm về Google Product Category.

Product Type (Loại sản phẩm) là gì?

Product Type

Product Type xuất hiện ngay tại store Chip Dropship. Thông tin này sẽ hiển thị công khai trên buy page để khách hàng có thể phân loại sản phẩm khi xem trang. Seller có thể cập nhật phần này bằng cách vào dashboard > Dropship > Edit Product > Edit Product type.

Product type mặc định giống với tiêu đề sản phẩm trước khi seller điều chỉnh thông tin này. 


 Tìm hiểu thêm về Google Shopping:

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram