Chip logo

Search Results: 

Hướng dẫn cài đặt Pixel TikTok

Pixel của TikTok sẽ theo dõi hành vi của người dùng sau khi họ xem hoặc tương tác với quảng cáo của bạn trên nền tảng này. Việc theo dõi chuyển đổi có thể giúp bạn tính toán khả năng hoàn vốn của quảng cáo và có thêm thông tin về khách hàng. Conversion tracking […]

Tạo chiến dịch

Tới Dashboard
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram