Chip logo

Chương trình Chip - POD Sales Bonus

Để thúc đẩy tinh thần cho các anh chị em seller, đặc biệt là những seller đã đồng hành cùng Chip trong thời gian dài và vẫn đang rất tích cực hoạt động tại platform, Chip xin ra mắt chương trình POD Sales Bonus. Cụ thể, với chương trình này, Chip sẽ chi trả trực tiếp bonus cho seller dựa trên số sale hàng tháng.

Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết nhé!

  • Thời gian bắt đầu: từ ngày 01/10/2022
  • Hình thức: Chip trả trực tiếp vào profit cho seller theo định kỳ hàng quý (bonus của quý trước sẽ được trả trong tháng đầu tiên của quý kế tiếp)
  • Bonus được tính dựa theo các mốc sau:

* Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng cho các sale của sản phẩm POD, không áp dụng cho sản phẩm Dropship.
  • Áp dụng cho sale từ sản phẩm với giá từ $12 trở lên (giá sản phẩm được set khi launch chứ không phải giá sau discount/freeshipping).
  • KHÔNG bao gồm các sale đến từ các campaign bị takedown.
  • KHÔNG bao gồm các sale bị cancel (huỷ), refund (hoàn tiền) hoặc sale đến từ ASE.

Thẳng tiến đến dashboard để gặt hái nhiều bonus hơn cùng Chip nào!

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram