Chip logo

Không sử dụng được Facebook Ads? Xin được giới thiệu Chip Ads

Thân mời bạn dự Chip Livestream giới thiệu Chip Ads

Chip mong rằng bạn sẽ tham dự buổi livestream thứ 4 vào 10:00 Sáng Thứ 4, Ngày 20/10/2021. Hãy tìm hiểu về cách bạn có thể quảng cáo ổn định trên Facebook với account 100% từ US và tăng hiệu suất quảng cáo nhờ đội ngũ ChipAds.

Tham gia tại Zoom:

Hẹn gặp lại bạn!

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram