Chip logo

Gia hạn Custom Domain

Custom domain renewal

Custom domain luôn là sản phẩm trọng tâm của chúng tôi. Sản phẩm này góp phần không nhỏ vào thành công của seller. Và đây là cập nhật mới nhất! Bạn có thể điều chỉnh gia hạn domain tự động với nút gạt bật/tắt mới tại dashboard. Tính năng này sẽ cho seller quyền chủ động hơn, không cần phải liên hệ đội ngũ hỗ trợ khi cần huỷ gia hạn nữa.

Hướng dẫn chi tiết

Custom domain được mặc định gia hạn mỗi năm. Từ giờ, bạn có thể chủ động huỷ gia hạn domain của bạn ngay tại dashboard. Để quản lý việc gia hạn custom domain, vào tab Domains, bạn sẽ thấy cột “Auto-renew” với nút gạt bật/tắt cho mỗi domain. Khi di chuyển chuột lên nút gạt, bạn có thể xem được ngày gia hạn của domain.

Custom Domain Renewal Process GIF

Khi nút gạt đang ở trạng thái “On", domain đang hoạt động bình thường và hệ thống sẽ tự động trừ phí hàng năm từ profit cho mỗi domain được gia hạn. Khi nút gạt ở trạng thái “Off", domain vẫn sẽ hoạt động đến ngày hết hạn. Nếu bạn đổi ý, hãy bật lại tính năng tự động gia hạn trước ngày hết hạn. 

Các lưu ý quan trọng:

  • Để tránh bị tính phí gia hạn custom domain khi không sử dụng nữa, hãy tắt tính năng tự động gia hạn ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn của domain.
  • Nếu tính năng tự động gia hạn đang ở chế độ “Off" và bạn muốn tiếp tục sử dụng domain đó, hãy gạt nút về “On" ít nhất 1 ngày trước ngày hết hạn của domain.
  • Bạn phải có ít nhất $50 trong tài khoản để gia hạn 01 custom domain. Nếu bạn sở hữu nhiều domain, bạn cần đảm bảo tài khoản có đủ số dư gia hạn cho tất cả domain của bạn.
  • Nếu muốn gia hạn custom domain sau khi đã hết hạn, bạn cần liên hệ đội ngũ hỗ trợ qua cổng hỗ trợ người bán của chúng tôi.

Tạo một miền tùy chỉnh trên Chip ngay hôm nay!

Tạo Custom Domain
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram