Chip logo

Bulk Duplicate

Công cụ Bulk Duplicate cho phép bạn tạo đồng loạt số lượng lớn các chiến dịch có sẵn một cách dễ dàng.

Tool bulk duplicate ở đâu?

Sử dụng Bulk Duplicate tool thông qua trang “Campaign”. Rê chuột sang phía bên phải chiến dịch mà bạn muốn duplicate và chọn biểu tượng Bulk Duplicate.

Kéo thả các file thiết kế của bạn để ngay lập tức tạo 50 campaign độc đáo

  • Tất cả những chiến dịch được tạo đều có chung phần mô tả, các lựa chọn sản phẩm, tag, các chiến dịch upsell, giá bán, v.v…
  • Tên của những campaign mới được bulk duplicate sẽ mặc định là tên file thiết kế bạn upload.
  • Thông tin chiến dịch có thể được thay đổi nhưng các thay đổi này sẽ áp dụng cho toàn bộ chiến dịch được duplicate.
  • Xem trước thành phẩm của bạn trên những mockup khác nhau và điều chỉnh trong mục Editor.

Cập nhật thêm về bulk duplicate

Thêm artwork trên bất kỳ mặt nào của sản phẩm

Hãy để các thiết kế tâm đắc của bạn lên sóng khắp nơi! Khi upload artwork tại trang bulk duplicate, seller có thể xóa và upload artwork mới trên bất kỳ mặt nào của sản phẩm có 2 mặt.

Đặt tên độc cho chiến dịch thông qua tên file

Tiêu đề của campaign sẽ thành tên của file artwork nếu bạn chọn “Auto-generate campaign titles and URLs based on file names”. Nếu bạn bỏ chọn mục trên, tiêu đề chiến dịch sẽ được giữ như tên ban đầu.

Thêm tiền tố tùy biến vào URLs của chiến dịch

Để chỉ định tiền tố URL giống nhau cho các chiến dịch đã duplicate của bạn, hãy chọn “Include a prefix for the generated URL paths” và nhập tiền tố mong muốn của bạn vào mẫu bên dưới.

Bulk duplicate một chiến dịch

Tới Dashboard
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram