Chip logo

Giới thiệu về AdFairy Cash

AdFairy Cash là gì?

AdFairy Cash là giải pháp nạp tiền tự động cho AdFairy, được tích hợp trực tiếp vào seller dashboard, giúp bạn có thể nạp tiền dễ dàng hơn.

Giải thích về hệ thống AdFairy Cash

AdFairy Cash được thêm vào dưới hình thức một cổng nhận thanh toán mới (bên cạnh Paypal, Payoneer và Wire). Do đó, tab “Profit” ở seller dashboard sẽ có thêm một số cập nhật như sau:

  • AdFairy Cash: Thể hiện tổng số dư của tài khoản AdFairy của bạn ở thời điểm hiện tại. Khoản tiền ở AdFairy Cash sẽ bằng tổng số tiền bạn đã nạp vào AdFairy trừ đi số tiền thực tế bạn đã xài, trừ đi phí agency fee (Số dư AdFairy Cash = Tổng nạp – Tổng spend – phí agency).
  • Transfer/Withdraw: Seller chọn Transfer để nạp tiền vào AdFairy Cash.
  • Facebook monthly invoices & Agency fees: Ngày 5 hàng tháng sau khi Facebook gửi invoice cho AdFairy, hệ thống sẽ báo lại cho bạn số tiền thực tế bạn đã chạy ad trong tháng, thể hiện qua 2 nội dung: AdFairy Payment to Facebook (tiền ad đã xài theo invoice Facebook gửi) và Ad Agency fee (tiền phí tính dựa trên Facebook invoice của tháng đó).

Phí agency: Sẽ được hiển thị thành 1 dòng ở seller dashboard vào cùng ngày có Facebook invoice. Ví dụ: phí agency của tháng 01, sẽ tính dựa trên số spend từ ngày 01-31 tháng 01, và sẽ hiện ở phần Profit tab trong seller dashboard trong khoảng từ ngày 05-10 tháng 02.

Account Balance screenshot
Giao diện AdFairy Cash

Cách tăng hạn mức AdFairy Cash

Cách 1: Nạp bằng profit.

  1. Từ Seller Dashboard – tab Profit – Chọn Transfer/Withdraw
  2. Trong cửa số Transfer, nhập số tiền bạn muốn chuyển từ profit (Available Balance) qua cổng “AdFairy Cash” → submit.
  3. Xác nhận email thực hiện lệnh chuyển tiền gửi từ Chip.
  4. Sau đó, nhắn vào group chat của AdFairy, báo cho support để được nâng limit.
  5. Số tiền đã nạp sẽ được cộng dồn vào tổng số tiền của AdFairy Cash.
Chọn “Transfer to” AdFairy Cash để nạp tiền
Chọn “Transfer to” AdFairy Cash để nạp tiền

Cách 2: Nạp bằng Payoneer:

Bạn có thể nạp AdFairy Cash bằng cách chuyển tiền từ tài khoản Payoneer của bạn qua tài khoản Payoneer của AdFairy:

1. Chuyển tiền vào adfairypayoneer@scalablepress.com với nội dung: AdFairy – [tên tài khoản ad của bạn]

2. Nhắn vào group chat ảnh chụp màn hình giao dịch thành công ở Payoneer ( có thông tin số transaction ID) và tài khoản Payoneer của bạn dùng để thực hiện giao dịch này.

Lưu ý quan trọng: một khi đã nạp tiền cho AdFairy Cash, bạn cần sử dụng hết. Khoản tiền đã nạp sẽ không thể refund lại cho seller.

Lưu ý khi gần chạm limit

Khi ad spent/AdFairy Cash gần chạm ngưỡng $0, bạn sẽ nhận được một email thông báo từ hệ thống AdFairy. Trong trường hợp này, bạn cần nhanh chóng nạp tiền để các quảng cáo của mình không bị dừng đột ngột

Lưu ý: email chỉ là giải pháp hỗ trợ tự động cho seller. Seller cần chủ động theo dõi/ kiểm tra ad spent và lên kế hoạch nạp tiền. Do đó Chip khuyến khích bạn chủ động theo dõi số dư của mình cả trong hệ thống AdFairy Cash và trang Business Manager để không ảnh hưởng đến tiến độ chạy ads của bạn.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram