Chip logo

Giới thiệu bạn bè và kiếm tới $2,500

Referral program header image

Bạn thích Chip chứ? Nếu vậy chắc chắn bạn bè và gia đình bạn cũng sẽ thích đó!

Chia sẻ đường link với bất kỳ ai và mời họ đăng ký tài khoản mới. Mỗi sale những người bạn mời kiếm được trong vòng 3 tháng đầu tiên, bạn sẽ được 25 cent/sale POD hoặc Dropship. Vậy là chỉ với việc giới thiệu bạn đã có thể bỏ túi tới $2,500 đó!

Chip Referral program

Profit bạn được thưởng khi seller bạn giới thiệu có sale sẽ được duyệt vào cuối mỗi tuần.

Để bắt đầu, hãy tới Dashboard > Rewards > Referrals > Copy và chia sẻ đường link giới thiệu của bạn hoặc vào trang Referral tại đây nhé. Vậy là được rồi đó!

Chia sẻ đường link giới thiệu ngay hôm nay thôi nào!

Tới Dashboard
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram